Senem Demirhan Art Studio

Seminars


LECTURES
2008, 12th Fall Symposium of Teachers, ”Interaction between cultures in the international arena and applications in art courses” Robert College, İstanbul

2008,12th Symposium of Teachers, ”Lifelong learning, EU Comenius projects and application in visual art courses” Robert College, İstanbul

2006, “Woman and Diet in Art History”, Speakers: Senem Demirhan, Dilara Koçak, EKAV Art Gallery, İstanbul

2005,17th Finike Art Festival – “On painting art”, Finike

2003, 6th Fall Symposium of Teachers, “Using imagination and the contribution of the art courses in the Process of approaching and solving real problems in live science course, Project Based Learning Model”  KOÇ Schools, İstanbul

2003, 6th Fall Symposium of Teachers, “The contribution of art courses in social studies course, interaction between cultures, Project Based Learning Model” KOC Schools, İstanbul

SEMİNER KONUŞMALARI
2008, 12. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu
Uluslararası platformda kültürler arası etkileşim ve görsel sanatlar dersindeki uygulamaları”, Robert Kolej, İstanbul

2008, 12. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu
“Yaşam Boyu Öğrenme, AB Comenius Projeleri ve görsel sanatlar dersindeki uygulamaları” Robert Kolej, İstanbul
2006,
Senem Demirhan, Dilara Koçak ‘Sanat Tarihinde Kadın ve Beslenme’ EKAV Sanat Galerisi, İstanbul

2005, 17.Finike Festivali, ‘Resim Sanatı’ Panel, Şekerci Han, Finike

2003, 6. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu
‘Fen bilimleri dersi, proje tabanlı öğrenme modelinde,
gerçek problemlere yaklaşım ve çözümü sürecinde hayal gücünün kullanımı ve plastik sanatlar dersinin katkısı’ KOÇ Okulları, İstanbul

2003, 6. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu
‘Sosyal bilimler dersi, kültürler arası etkileşim,
proje tabanlı öğrenme modelinde, plastik sanatlar dersinin katkısı’
KOÇ Okulları, İstanbul